Geclusterde woonvormen voor ouderen

In opdracht van de ministeries van VWS en BZK voert RIGO Research en Advies een landelijke inventarisatie uit naar het aanbod van geclusterde woonvormen voor ouderen.

Doel van de inventarisatie is het per gemeente in beeld brengen en monitoren van het aanbod. Het gaat hierbij ook om gerealiseerde kleinschalige particuliere wooninitiatieven.

"Omdat langer zelfstandig wonen ook samen kan."

Wat levert de inventarisatie op?

Aan de hand van de inventarisatie wordt per gemeente het huidige aanbod aan geclusterde woonvormen voor ouderen in kaart gebracht. U kunt dus niet alleen voor uw eigen gemeente zien hoe groot het aanbod is, maar ook voor andere gemeenten in uw omgeving.

Door in de toekomst de inventarisatie te herhalen kan de ontwikkeling van het aanbod gemonitord worden.

Wat zie je op de kaart?

Geclusterde woonvormen

Aantal wooneenheden op gemeente- en postcodeniveau met onderscheid naar drie type woonvormen

Eigendom woonvormen

Aantal wooneenheden op gemeente- en postcodeniveau met onderscheid naar type eigendom

Vergrijzing

Aandeel 65-plussers op gemeente-, wijk- en buurtniveau

70000
wooneenheden
500
woonlocaties
1 %
dekking

Op naar een compleet beeld

Staat uw woonvorm of gemeente nog niet op de kaart? RIGO werkt doorlopend aan het up-to-date houden van de kaart. Lever ontbrekende gegevens aan en help mee de kaart aan te vullen!

Download het invulformat via de onderstaande knop. Het ingevulde format kunt u mailen naar: woonvormen.ouderen@rigo.nl

Deze website is gemaakt door RIGO Research & Advies in opdracht van de ministeries van BZK en VWS. Wilt u meer informatie over de inhoud van dit onderzoek? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.