Geclusterde woonvormen

Doel van het onderzoek is het opzetten van een monitor die inzicht biedt in het aanbod (en op termijn de ontwikkeling van het aanbod) aan geclusterde wooneenheden voor ouderen op het niveau van de gemeente.

De Actielijn Wonen en Zorg en het Programma Langer Thuis van de ministeries van VWS en BZK zijn erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften, al dan niet met ondersteuning en/of zorg. Het vergroten van het aanbod aan geclusterde woon(zorg)vormen voor ouderen is hier

een onderdeel van. Hoe groot het aanbod aan geclusterde woon(zorg)vormen voor ouderen momenteel is, is echter grotendeels onbekend.

De ministeries willen dan ook graag inzicht in (de ontwikkeling van) het aanbod aan geclusterde woon(zorg)vormen voor ouderen.

Ruimtelijk geclusterde wooneenheden waar (overwegend) ouderen permanent en zelfstandig wonen

Met een fysieke, gezamenlijke ruimte voor ontmoeting ‚Äč

minimaal vijf wooneenheden

Clusters van minimaal vijf wooneenheden, geen maximum

ontmoetingsruimte

Er moet een gezamenlijke ontmoetingsruimte zijn op locatie of elders mits het bestemd is voor de bewoners van de geclusterde woonvorm

55-plussers

de woonvorm is voor minimaal 50% bestemd voor 55-plussers

niet intramuraal

het gaat niet om intramurale zorginstellingen. Er kan sprake zijn van gezamenlijk ingekochte zorg- en/of servicediensten, maar niet noodzakelijk

Wijze van clustering

In een woning

in wooncomplex

in de wijk

Deze website is gemaakt door RIGO Research & Advies in opdracht van de ministeries van BZK en VWS. Wilt u meer informatie over de inhoud van dit onderzoek? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.